nešikas

nešikas
nešìkas,smob. (2) K 1. kas neša ką: Tekini buvo nešìkai molio dėl drėbimo sienon J. 2. Stak krovinio, bagažo nešiotojas: Stotyje paimsime nešiką . \ nešikas; pranešikas; prinešikas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • nešikas — neši̇̀kas, neši̇̀kė dkt. Stotyjè pai̇̀msime neši̇̀ką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ginklas — giñklas sm. (2) K, J, gìnklas (3) Š 1. kovos priemonė, kaunamasis įrankis: Šiuolaikinių ginklų rūšys sp. Oratoriaus rankose sublizgėjo ginklas P.Cvir. Visi, kas buvo gyvas stoties rajone, puolė prie ginklų rš. Jurkus stengdavosi padėti savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kestininkas — kẽstininkas, ė smob. (1); Kos39 nešikas, kesčių nešėjas: Nelįsk pirm kẽstininko SkrT …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • naštnešys — naštnešỹs, ė̃ smob. (3b) K, J kas neša naštas, nešulius, nešikas, nešėjas: Naštnešiai kupriai gali nueiti per valandą 4 varstus Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešiotojas — ( is K), a smob. (1) 1. kas nešioja ką, nešėjas: Tai buvo nešiotojas knygų V.Kudir. Toks vaikūzas jau nešiotojas [pėdų] būtų buvęs Pj. Ginklo nešiotojas turėjo pribaigti savo poną I. Tarė tada jam šarvų nešiotojas jo Ch1Sam14,7. 2. SD371 krovinių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešėjas — nešėjas, a smob. (1) Jrb, Šl, Ss, à (3) Šv, Slnt, nešė̃jas, à (4) K 1. SD195, DP348 kas neša ką iš vienos vietos į kitą: Nešėjai pastatė grabą ant morų J.Bil. Nešėjaĩ [karsto] buvo mūso vyrai Krš. Priėjęs dasilytėjo grabo, o nešėjai apsistojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranešikas — pranešìkas, ė smob. (2) kas praneša, pasako: Naujienos pranešikas LC1883,26. nešikas; pranešikas; prinešikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prinešikas — prinešìkas, ė smob. (2) Šts skundikas, įdavėjas. nešikas; pranešikas; prinešikas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”